Parafialna tarcza antykryzysowa w parafii p.w. św. Tadeusza Apostoła w Legnicy

Arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski, zaapelował do duchownych, by interesowali się losem parafian, którzy wskutek pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Podejmujemy tę inicjatywę, aby stworzyć u nas parafialną tarczę antykryzysową. Chcielibyśmy dotrzeć do parafian, którzy w ostatnim czasie stracili możliwość wykonywania pracy, aby zaoferować im pomoc. Jako młody wikary parafii NMP Matki Kościoła organizowałem w Dzierżoniowie w stanie wojennym Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Wtedy podejmowaliśmy różne inicjatywy, aby pomagać ludziom zwalnianym z pracy, szykanowanym za swoje poglądy czy też pozbawionych środków do życia. Pandemia jest także trudnym czasem i wymaga ludzkiej solidarności. A jak mówił św. Jan Paweł II w Gdyni 11.06.1987 r. W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo „solidarność”. Dziś płynie ono szeroką falą poprzez świat, który rozumie, że nie możemy żyć wedle zasady „wszyscy przeciw wszystkim”, ale tylko wedle zasady „wszyscy z wszystkimi”, „wszyscy dla wszystkich”.  A w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. dla ludzi świata pracy w Gdańsku, 12.06.1987 r. mówił: „Jeden drugiego brzemiona noście” – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny”.

            Do tych słów papieża chcemy nawiązać w tworzeniu parafialnej tarczy antykryzysowej. Pamiętamy, że jest wiele osób starszych, schorowanych i samotnych, którzy potrzebują naszej pomocy. Z tą chrześcijańską pomocą chcemy do nich dotrzeć zapewniając im odpowiednie funkcjonowanie. W ramach parafialnej tarczy antykryzysowej będziemy zbierać informacje o takich osobach i rodzinach z naszej Parafii. Te informacje można też przekazywać kontaktując się z duszpasterzami. Telefoniczne numery kontaktowe podane są na naszej stronie internetowej.

Comments are closed.