Rada parafialna

W dniu 28.02.2016 roku w parafii p.w. św. Tadeusza w Legnicy odbyły się wybory do rady parafialnej.

 

Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze Statutem rady parafialnej w diecezji legnickiej i dekretem Biskupa Legnickiego z dnia 25.01.2016 r.

Skład rady parafialnej jest następujący:

 

Członkowie rady parafialnej z wyboru parafian:

1. Mieczysław Cisło

2. Kazimierz Filipowicz

3. Tadeusz Fusek

4. Janusz Gajda

5. Henryk Kmieniecki

6. Stanisław Małko

7. Robert Niemczyk

8. Tomasz Tadla

9. Andrzej Wańkowicz

Członkowie rady parafialnej z urzędu, wybrani z poszczególnych grup i z nominacji proboszcza:

1. Ks. Stanisław Araszczuk

2. Ks. Arkadiusz Śliwiński

3. Józef Hiszka

4. Stanisław Jasak

5. Krystyna Klenc

6. Małgorzata Klocek

7. Bronisław Orłowski

8. Bogdan Rutowski

9. Elżbieta Skupień

10. Zofia Śliczna

Dane teleadresowe wiceprzewodniczącego, skarbika i sekretarza rady:

1. Henryk Kamieniecki

2. Zofia Śliczna

3. Małgorzata Klocek

Comments are closed.