Seminarium odnowy wiary

Życie wiary naszej wspólnoty parafialnej koncentruje się na przygotowaniu i celebracji liturgii sakramentów świętych, głoszeniu katechez oraz pracy w grupach formacyjnych. W centrum formacji jest zawsze Eucharystia i żywy kontakt z Jezusem Chrystusem. Dlatego też przygotowaniem do świąt paschalnych w tym roku będzie Seminarium odnowy wiary. Seminarium to poprowadzi O. dr Oskar Maciaczyk OFM, rektor seminarium franciszkańskiego we Wrocławiu. Spotkania odbywać się będą w czwartki Wielkiego Postu.

Plan spotkania jest następujący:

godz. 17.30 – wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu;

godz. 18.00 – Msza św. z homilią;

godz. 18.45 – katecheza.

Po każdym spotkaniu są rozdawane materiały do indywidualnej pracy w czasie tygodnia.

Comments are closed.