Program celebracji Obrzędów Świętego Triduum Paschalnego w Parafii św. Tadeusza Apostoła w Legnicy

Program celebracji Obrzędów Świętego Triduum Paschalnego w Parafii św. Tadeusza Apostoła w Legnicy

Do uczestniczenia w obrzędach Świętego Triduum Paschalnego przystępujemy pojednani z Bogiem i Kościołem. Czas pokuty kończy się w Wielki Czwartek.  Do sakramentu pokuty i pojednania można przystąpić na każdej Mszy św. w Niedzielę Palmową a także w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę od godz. 17.30 do godz. 18.00. W czasie Świętego Triduum Paschalnego nie będzie stałych dyżurów w konfesjonale. W celebracji Obrzędów Świętego Triduum Paschalnego powinni wziąć udział wszyscy, którzy stanowią wspólnotę Kościoła katolickiego. Są to bowiem największe święta dla chrześcijan. Każdy, kto przyjmuje Jezusa za swego Pana i Zbawcę powinien uczestniczyć we wszystkich tych obrzędach w kościele parafialnym.

 

wielki czwartek

 

1. Msza święta Wieczerzy Pańskiej – godz. 18.00.

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu na Ołtarzu Adoracji do godz. 22.00

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku od Mszy Wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Wielki Czwartek to pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Ten dzień przypomina nam pokorną służbę Chrystusa, który umył nogi swoim uczniom i pozostawił im przykazanie miłości. Jest to także dzień ustanowienia Eucharystii i w konsekwencji można powiedzieć sakramentu Kapłaństwa. Dlatego dzisiejsza liturgia skoncentrowana jest wokół ołtarza i na dwóch głównych motywach, które dzisiaj dominują. Pierwszym jest ustanowienie Eucharystii jako Ofiary Nowego Przymierza, jako formy sakramentalnej uobecniania ofiary prawdziwego Baranka – Chrystusa. Drugim natomiast, który bardziej dominuje w tekstach liturgicznych i w śpiewach, jest motyw miłości.

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest okazją do wyrażenia wdzięczności za dar Eucharystii i kapłaństwa. W domach powinno się w tym dniu spożywać uroczystą wieczerzę w duchu radości i miłości.

 

Wielki Piątek Męki i śmierci Pana

 

1. Jutrznia – godz. 8.00

2. Próba asysty godz. 8.30

3. Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18.00

4. Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00

Od najdawniejszych czasów Kościół powstrzymuje się od sprawowania Ofiary Eucharystycznej w Wielki Piątek, w dniu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus wziął na swoje ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia. Wielki Piątek to dzień, który przypomina nam cierpienie, ukrzyżowanie i śmierć Zbawiciela. Liturgia zaprasza do rozważenia biblijnego opisu męki Pańskiej, a następnie do uczczenia Krzyża świętego. Główny nurt myśli wielkopiątkowej nie koncentruje się jednak na Męce Zbawiciela, ale na Odkupieniu.

W pierwotnym Kościele żywa była prawda, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni. Wierzono, że śmierć została zwyciężona a świat i ludzkość czerpie z tego dzieła owoce przez wszystkie wieki. Chcemy dzisiaj głosić, że męka i śmierć Chrystusa stała się dla Niego triumfem a dla nas odkupieniem. Stąd płynie życie i radość, sens istnienia i cierpienia. Należy zwrócić uwagę czy krzyż zawieszony w mieszkaniu jest umieszczony na godnym miejscu.

 

WIELKA SOBOTA

 

1.     Jutrznia – godz. 8.00

2.     Próba asysty – godz. 8.30

3.     Adoracja przy Bożym Grobie od godz.10.00 do 13.00.

4.     Poświęcenie pokarmów – godz. 10.00; 10.30; 11.00;11.30; 12.00; 12.30 i 13.00.

5.  Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00

Wielka Sobota to dzień spoczynku Pana w grobie – dzień oczekiwania na cud zmartwychwstania. W tym dniu towarzyszy Kościołowi wewnętrzna radość płynąca z wiary w bóstwo Chrystusa i z nadziei wypełnienia wszystkiego, co zapowiedział. Pamiętamy o ludziach ubogich, potrzebujących naszej pomocy. Dlatego dla nich będziemy składać dary podczas błogosławieństwa pokarmów. Nasz dar serca pomoże wielu przeżyć z radością Święta Wielkanocne.

 

Wigilia Paschalna w Wielką Noc

 

Wigilia Paschalna jest najważniejszą i największą liturgią roku kościelnego. W tę Wielką Noc Kościół sprawuje święte sakramenty w całym bogactwie znaków oraz proklamuje najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia. Pascha jest najstarszym świętem chrześcijan i kieruje naszą myśl ku Chrystusowi, który zmartwychwstał, zwyciężył śmierć, grzech i szatana.  Chrystus przeszedł ze śmierci do życia i życiem obdarza swój lud. Ta tajemnica zbawcza w liturgii tej nocy stanie się dla nas teraźniejszością. To czuwanie na cześć Pana staje się radosną modlitwą.

Ta Noc, która zapada nad ziemią jest Wielka i święta. W ciemności człowiek czuje się źle, nic nie widzi, nie widzi drugiego człowieka, jest sam i nie widzi wyjścia. W tę ciemność świątyni wnieśliśmy światło, zapalony Paschał i ta jedna świeca rozjaśniła ciemność. Tym samym dla świata jest zmartwychwstanie Chrystusa. On rozproszył wszelkie ciemności, On wskazał drogę wyjścia. W Jego światłości możemy wyjść ze swojej samotności, ze swego strachu, ze swego egoizmu i zobaczyć innych ludzi, naszych braci i siostry. Od świecy Paschalnej zapaliliśmy nasze świece, bo tak jak Chrystus rozjaśnił świat swoim zmartwychwstaniem, tak i my mamy nieść Jego światło wszystkim ludziom. światło i woda stają się centralnymi znakami Wielkiej Nocy.

1.     Liturgia Wigilii Paschalnej – godz. 20.00 (przynosimy z sobą świece)

2.     Procesja rezurekcyjna po Liturgii Wigilii Paschalnej

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

Msze święte: godz. 8.00, 10.00 i 12.00

Comments are closed.